کلاستر FPGA با ۳۲ عدد FPGA سری Spartan6

کلاستر FPGA شامل 32 عدد FPGA سری 6 Xilinx نوع XC6SLX150-3FGG484I، به [...]