بودجه از محدودیت های اساسی در  پروژه های الکترونیکی است. بسیاری از پروژه ها به دلیل کسر بودجه در فرآیند طراحی و تست برد های الکترونیکی متوقف شده است. به همین جهت مدیریت منابع مالی از مهم ترین بخش های عملیاتی یک پروژه است. پیتلوس با نمونه سازی سریع برد  های به خصوص برد FPGA، باعث کاهش هزینه شده است. چرا که  نمونه سازی سریع شما را از دردسر های طراحی برد از صفر و  سفارش ساخت و هزینه های مالی  بالای آن، رها کرده است. نمونه سازی سریع در سری برد های الکرتونیکی پیتلوس باعث شده است که  پروژه نهایی شما تا حد  مطلوبی برای اجرای تست های اولیه، شبیه سازی شود بدون اینکه نیاز به صرف هزینه در طراحی  و تولید برد اولیه داشته باشید.

 

از  طرفی  با توجه به اینکه برد های جانبی ، core boad ها، بیس برد ها و سایر سخت افزار های پیتلوس در تیراژ بالا  تولید می شود، به مراتب قیمت نهایی آن ها بسیار کم تر از  زمانی ست  که شما به صورت مستقل اقدام به طراحی و ساخت یک برد الکترونیک از صفر کنید.